TS-453Be PCIe QNAP QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe SSD 10GbE Qtier PCIe NAS TS-453Be 2 H.264/H.265 NAS TS-453Be
PCIe
 
TS-453Be PCIe QNAP QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe TS-453Be M.2 SSD 10GbE (QNAP QW-AC2600) WirelessAP Station NAS USB 3.1 10Gbps USB USB
Intel® Celeron® J3455 AES-NI
 
TS-453Be Intel® Celeron® J3455 1.5GHz ( 2.3 GHz) 2GB/4GB DDR3L ( 8GB) 2 Gigabit SATA 6Gb/s 225 MB/s TS-453Be Intel® AES-NI AES 256 NAS 225 MB/s NAS
QNAP
 
NAS
OSQTS 4.3.3
: RAID 5; 4 x Intel S3500 240GB SSDs (SSDSC2BB240G4); QNAP LAN-10G2SF-MLX 2 10GbE SFP
PC:
Intel® Core™ i7-4770 3.40GHz CPU; DDR3L 1600Hz 16GB; WD 1TB WD10EZEX; Intel Gigabit CT (MTU 1500); Windows® 10 64-bit
 
 
(Snapshot) NAS NAS ( metadata) Storage & Snapshots Manager () File Station QNAP (Block-based) TS-453Be 1,024 Volume/LUN 256
 
TS-453Be Intel® HD Graphics 2 (H.264/H.265) 4K * NAS QNAP RM-IR004 QButton NAS
*TS-453Be H.264 H.265 8-bit
 
QNAP NAS TS-453Be HDMI HDTV NAS
 
QTS File Station () OCR Converter Qfiling Qsirch
 
Hybrid Backup Sync TS-453Be QNAP NAS (USB ) Qsync TS-453Be NAS
 
 
Virtualization Station () Container Station () QNAP
 
360°
 
360 TS-453Be 360 360 NAS 360 QfileQphoto Qvideo 360
QVR Pro
 
QNAP QVR Pro TS-453Be NAS QVR Pro Client App USB QUSBCam2 USB ONVIF QVR Pro USB
24x7
 
Surveillance Station 3,000 Vmobile APP Vcam NAS
 
QNAP
展開內容
留言板
其他相關資訊
客服信箱