INTEL Core I5-8600/3.1GHz /六核/LGA1151V

 • $6850
  愛順發購物網

INTEL Pentium G5400/3.7GHz/2核4緒1151V2

 • $2010
  愛順發購物網

INTEL Core i5-8400/2.8GHz /六核/LGA1151V2

 • $5640
  愛順發購物網

INTEL Core i7-8700/3.2GHz /六核/LGA1151V2

 • $9730
  愛順發購物網

INTEL Core i5-8600K /3.6GHz/六核/LGA1151V2

 • $7830
  愛順發購物網

INTEL Core I3-8300/3.7GHz /四核/LGA1151V

 • $4550
  愛順發購物網

INTEL Celeron G4900/3.1GHz /2核2緒1151V2

 • $1300
  愛順發購物網

INTEL Pentium G5500/3.8GHz /2核4緒1151V2

 • $2570
  愛順發購物網

INTEL Core i3-8100/3.6GHz /四核/LGA1151V2

 • $3460
  愛順發購物網

AMD RYZEN R7 2700X/3.7/八核/無內顯

 • $11050
  愛順發購物網

INTEL Core I5-8500/3.0GHz /六核/LGA1151V

 • $6060
  愛順發購物網

威剛 HD710M 1TB(限量迷彩) 2.5吋軍規

 • $1888
  愛順發購物網

AMD RYZEN R5 2600/3.4/六核/無內顯

 • $6700
  愛順發購物網

INTEL Core i7-8700K/3.7GHz/六核/LGA1151V2

 • $10930
  愛順發購物網
 • 晶元企業成我國海外併購新寵
 • 2015-02-03 15:55:09 | Steven Chang | 0
 • 中國大舉收購油氣資源的勢頭已開始讓位給指甲大小的晶元。業內人士和專家分析,這與晶元產業的重要性,以及中國晶元產業的尷尬現狀關係密
留言板
其他相關資訊

相關商品類別

客服信箱